TEMA: ENERGISidenticka och två andra svenska svampar är etanolbranschens nya hopp. Svamparna kan både bryta ner cellulosa och tillverka etanol – dessutom mer effektivt än med konventionella metoder.
biodiv_08_1_sidenticka

Sidenticka (Trametes versicolor) är tämligen allmän i löv- och blandskog. Den bryter ner dött växtmaterial, vilket ofta syns som vitröta.

Anita Sellstedt är professor i fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Hon har blivit känd för en skogspromenad – en ovanligt framgångsrik sådan. Under promenaden slogs hon nämligen av tanken att nyckeln till en effektivare nedbrytning av socker­arter borde finnas i naturen, och hon tog med sig en halvt nedbruten träbit hem för analys. Ur träbiten lyckades hon isolera två svampar som visade sig ha stor potential: Trametes versicolor (sidenticka) och Chalara parvispora.

Tillsammans med sin doktorand Marie Holmgren har nu Anita Sellstedt patenterat en metod som fått stor uppmärksamhet. Metoden går ut på att producera etanol genom att tillsätta svampmixen och jäst till avlutad sulfitmassa, en restprodukt från pappersmasseindustrin som innehåller en mängd olika sockerarter.

– Om vi jäser sulfitmassan till etanol med enbart jäst får vi 5–7 gram etanol per liter i batch-fermentering. Tillsätter vi svampmixen också kommer vi istället upp i 24 gram per liter, berättar Anita Sellstedt.

Dessutom – och det är det här som gör Anita Sellstedts uppfinning unik – kan en av svamparna, C. Parvispora, tillverka etanol även ur 5-kolssocker. Cellulosa består av kedjor av glukosmolekyler, men hemicellulosa består av en blandning av olika sockerarter, både 6-kolssocker (t.ex. glukos) och 5-kolssocker (t.ex. xylos). En begränsning vid konventionell etanolframställning med jästsvamp (S. Cerevisiae) är att denna inte klarar av att metabolisera 5-kolssocker.

Nästa steg i forskarnas projekt är att studera vilka enzymer som är aktiva vid processen, och att även testa andra råvaror. Om metoden kan utvecklas finns stor potential att använda en mängd olika råvaror som inte behöver konkurrera med livsmedelsproduktion, till exempel restprodukter från trä- och massaindustri och annat avfall.

Metoden är nu patenterad och har fått namnet SH-etanol, där S står för Sellstedt och H för Holmgren. Företaget Swee Tree Technologies som har hjälpt forskarna att patentera uppfinningen har skissat på en affärsidé och patentet är ute till försäljning. Metoden måste dock först testas i större skala innan det kan bli aktuellt med kommersiell produktion.