TEMA: ENERGISeminarieserie om svensk natur i förändring. 4 april, 29 april och 27 maj.
biodiv_08_1_igelkott

Får igelkotten svårt att sova?

Nu inleder CBM sin nya satsning på seminarier och föredrag, ”CBM i dialog”. Under våren 2008 planeras tre föredrag om klimatförändringar och biologisk mångfald, i samarbete med Uppsala kommun.

Första seminariet har titeln ”När våren kommer tidigare” och handlar om hur djur- och växtliv i Sverige påverkas av förändrade årstidsväxlingar. Andra seminariet, ”Flyttfåglarna som aldrig nådde fram”, kommer att handla om hur flyttfåglar påverkas av klimatförändringarna. Tredje seminaret berättar om nya och försvinnande arter i Sverige och nya växtzoner för odling.

Föredragen, som ges som lunchseminarier på Museum Gustavianum i Uppsala, är kostnadsfria och öppna för alla intresserade. Lunchsmörgås ingår (först till kvarn). Mer information på www.cbm.slu.se.