TEMA: 20 ÅR MED BIOLOGISK MÅNGFALDFörsta Biodiverse kom ut i CBM:s gryning. Det var 1995 som Urban Emanuelsson hade ett informationsmöte om det nybildade CBM i Undervisningshuset på Ultuna.
Biodiverse Biodiverse i olika utförande: första utgivna numret och det första numret i färg.

Foto: Annika Borg

Med på mötet var den första redaktören Nora Adelsköld. – Ett nytt, spännande område för mig, skolad inom odling som jag är. Jag frågade Urban efteråt om de hade tänkt sig någon informationskanal, och det nappade han på. Jag blev redaktör på CBM på deltid och lanserade namnet Biodiverse – lätt att säga på svenska och engelska, lätt att förstå, berättar hon. Tidningen riktade sig redan då till aktiva inom naturvårdssverige och gav glimtar om forskning och andra aktiviteter och händelser som har betydelse för den biologiska mångfalden. Första numret 1996 hade bl.a. en artikel om tumlare i Östersjön och en om odlad biologisk mångfald. I sitt förord skriver Urban Emanuelsson att

”Vår publikation Biodiverse, som Du nu håller i din hand, ska ge glimtar om forskning och andra aktiviteter och händelser som har betydelse för den biologiska mångfalden. ArtDatabanken kommer att medverka med nyheter om rödlistade arter på några av sidorna.”

I och med nr 3 år 2005 gick man över till färgtryck och Biodiverse fick ungefär det utseende som tidskriften har idag. Varje nummer fick hädanefter också ett tema. Nora Adelsköld lämnade över stafettpinnen som redaktör till Anna Burman (numer Berhan) 1997. Sedan följde Anna Blomberg 2000-2001, Håkan Tunón 2002-2004, Anna Maria Wremp 2007-2008 (vik), Mats Hellmark 2010 (vik), Oloph Demker 2005-2012, Hanna Eliasson 2012-2014 och Annika Borg som tog över 2014.