TEMA: 20 ÅR MED BIOLOGISK MÅNGFALDVilken publikation har du ett särskilt förhållande till av alla i CBM:s färgrika mosaik av publicerade böcker och skrifter?

Publikationer från CBMSom publicerande forskningscentrum undrar vi ibland hur våra böcker blir lästa. Skriv till biodiverse@slu.se (skriv ”tävling” i ämnesraden) och berätta vilken bok du har ett särskilt förhållande till. Skriv också en motivering, så kan du vinna ytterligare en bok från vår publikationsverksamhet. Vi lottar ut exemplar av Naturvårdskedjan och Mångfaldsmarker bland dem som skriver in. Ange i ditt mejl vilken bok du önskar om du skulle vinna.

Tävlingen

CBM lottar ut tio exemplar vardera av böckerna Naturvårdskedjan och Mångfaldsmarker, bland dem som skriver till angiven mejladress med ”Tävling” i ämnesraden, innan den 1 december. CBM förbehåller sig rätten att publicera inkomna motiveringar på CBM:s webbsida och i Biodiverse.