Masterprogrammet Management of biological diversity
OLYMPUS DIGITAL CAMERa
TEMA: 20 ÅR MED BIOLOGISK MÅNGFALDUnder drygt tio år genomförde CBM fem omgångar av masterprogrammet Management of biological diversity. Här berättar Malin Almstedt Jansson, som var studierektor för programmet under åren 2005-2009, om vad det betytt för studenterna – och för henne själv.
Malin Almstedt Malin Almstedt Jansson

Med utgångspunkt i artikel 12 och 13 i Konventionen om biologisk mångfald inrättade CBM 1998 utbildningen Master programme in management of biodiversity. Programmet genomfördes med en bred tvärvetenskaplig ansats, där hållbart nyttjande av biologisk mångfald belystes ur samhälleliga och biologiska aspekter. De deltagande studenterna kom från Asien, Östafrika, Sydafrika, Sydamerika, Sverige och Östeuropa. Totalt examinerades 59 studenter.

De representerade en rad olika ämnen och deras masteruppsatser har ämnen som medicinalväxter, konflikter mellan lokalbefolkning och djurliv, bevarande av lokala växtsorter, biologisk mångfald i jordbruk och trädgårdsodling samt studier av arters livsbetingelser och livsmiljöer.

Idag arbetar de tidigare studenterna bland annat med utbildning, inom naturvårdande organisationer och myndigheter i sin hemländer, och flera har påbörjat och avslutat forskarstudier. Under de två sista omgångarna av masterprogrammet genomfördes det som en uppdragsutbildning med uppdragsgivare som genbanksnätverken EAPGREN (östra Afrika), SPGRC (södra Afrika), SEEDNet (Balkan) och Sida. Genom detta arbetssätt stärktes kopplingen till studenternas möjligheter att bidra till kunskaps- och kompetensuppbyggnad i de egna hemländerna avseende bevarande och hållbart nyttjade av biologisk mångfald kopplat till fattigdomsbekämpning.

Utöver att ha en tvärvetenskaplig teoretisk ansats har det också varit viktigt att visa på praktiska aspekter kopplat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Ett led i detta har varit de fältresor som genomförts inom ramen för masterprogrammet. Totalt har fyra fältresor genomförts i Hawaii, Costa Rica, Borneo och Sydafrika. Samtliga resor har gett studenterna möjlighet att ta del av och lära av faktiska projekt vars syfte är att bidra till bevarande av biologisk mångfald.

Det har varit oerhört givande och lärorikt att få arbeta med denna utbildning. Jag skulle vilja påstå att jag inte skulle vara den jag är idag om jag inte fått denna erfarenhet. Än idag har jag kontakt med flertalet studenter via sociala medier. Det är otroligt att se vilken grund utbildningen gett studenterna. Den har bidragit till att bygga upp kunskap och kompetens till nytta för arbetet med bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i en rad länder, men också lagt grunden för fortsatta studier för de studenter som genomfört forskarutbildning runt om i världen.

 

Fem masaterstudenter berättar

Läs vad fem tidigare masterstudenter berättar om sina erfarenheter från studietiden I Uppsala, och vad de gör idag i artikeln ”Fem masterstudenter”.