Du läser just nu Biodiverse Nr 3 2015
CBM - Spindeln i nätet eller främande fågel?
Samverkan - för vad och för vem?
Masterprogrammet Management of biological diversity
POM:s provodling av rosor
Ortolansparv
Publikationer från CBM.
Bengt Ehnström, Martin Holmer och Rolf Kjellman
Hygge med och utan hänsyn till biologisk mångfald.
Laura River country plan