TEMA: LINNÉ

Samhället och naturen behöver kunna anpassa sig för att bättre klara klimatförändringarna. Ny forskning visar att naturmiljöer med bättre bibehållen biologisk mångfald har större förmåga att anpassa sig till klimatförändringar. Detsamma gäller naturprocesser som människan är beroende av, till exempel pollinering av blommor och grödor, eller nedbrytning av ämnen i marken av bakterier. Den slutsatsen nåddes vid ett forskarmöte arrangerat av Society for Conservation Biology i februari.