TEMA: LINNÉ

Linné fyller 300 år i år. Hans insatser kan knappast överskattas. Det är fullt medvetet som jag inte preciserar närmare inom vilket område hans insatser är så betydande – han var en stor föregångare på alla de områden dit han lånade ut sin arbetskapacitet. Att han lade grunden till den moderna botaniken och zoologin känner de flesta till, även om epitet som ”Blomsterkungen” har gjort att hans zoologiska insatser står något i skuggan av det arbete han ägnade åt växtriket. Det fantastiska är att de bärande idéerna står sig än idag, trots att metodutvecklingen inom den systematiska forskningen från Linnés tid till vår saknar motstycke inom många andra discipliner. När Linné använde en lupp som arbetsredskap, sitter dagens systematiker med gensekvensmaskiner och kraftfulla datorer som jämför nukleinsyror. Ett av rubriksättarnas favorituttryck, ”Linné är passé”, vittnar om en av de stora mediala missuppfattningarna inom vetenskapsjournalistiken. Uttrycket syftar på att hans sexualsystem inte har använts inom taxonomin på flera sekel. Att denna ”nyhet” tillåts överskugga Linnés verkliga insatser kan bara beklagas.

Förutom det kända biologiska arvet efter Linné, fortsätter han att vara en inspiration och en förebild för många inom olika områden. Han var till exempel en stor pedagog och den förste som organiserade undervisning i fält i Sverige. Som vetenskapsman hade han ju trådar inte bara inom biologi, utan även medicin och fysik. Linnés produktion är enormt omfattande och fortfarande återupptäcks material som han skrev.

Det är angeläget att följa Linnés exempel och vårda den exkursionstradition som han lade grunden till. CBM arbetar på flera sätt med naturen som rekreationsutrymme. Inte minst den
tätortsnära naturen är en viktig inkörsport för unga att bygga sitt intresse för natur och de för oss livsviktiga ekologiska sammanhang som pågår där.

Vi hoppas att jubileumsåret 2007 ger rättvisa åt denne mångvetenskaplige förebild och att vi fortsätter att vårda det arv han lämnade.