TEMA: LINNÉ
rashultbok

Foto: Oloph Demker

Linnés födelseplats Råshult i Småland är idag ett kulturreservat som idag sköts av fastboende förvaltare. Bygden har nyligen fått en historisk översyn i Urban Ekstams Råshult under Linnés tid, livligt illustrerad med akvareller av Nils Forshed.

Författaren tar avstamp i Linnés egna beskrivningar av hembygden och bygger med hjälp av olika historiska dokument en detaljerad bild av Råshult under 1700-talet. Beskrivningarna tar inledningsvis upp händelser ur Linnés barndom, men inriktar sig sedan mer på gårdens struktur och indelning och de ekonomiska villkoren för dåtidens jordbruk. Det gör boken kanske med relevant för den agrarhistoriskt nyfikne läsaren än för en som vill lära känna Linné lite bättre. Men detta stämmer väl överens med vad boken också utger sig för att vara.

Bilderna kompletterar texten med ett naivt uttryck som för tankarna till drömska barnböcker. Men här finns betydligt mer innehåll än vad som först kan anas. Forshed vinnlägger sig om att noga återge tidstypiska detaljer; kläderna, de hamlade träden, historiska redskap och de olika lantraserna. Till detta kommer ett antal utsökta växt- och insektsporträtt som gör boken till en läsupplevelse även för den botaniskt intresserade.

Tillsammans har skaparna med utgångspunkt från ett stort källmaterial skapat ett välkommet tillskott till floran av Linnéböcker som publiceras under året, med tonvikt på dåtidens jordbrukssystem. Detta på ett sätt som presenterar ett tungviktsmaterial i lättformat.

Tungviktare i lättformat

Råshult under Linnés tid innehåller 112 sidor. Inbunden med hårdpärm
ISBN: 91-89285-24-7
Utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län 2006
Cirkapris 220:–