TEMA: LINNÉ

Hanliga grodyngel kan bli honor om det utsätts för hormonstörande miljögifter, visar en ny studie vid Uppsala universitet.

P-pilleröstrogenet etynylöstradiol har påvisats i vattendrag i en rad länder. När grodyngel får simma i vatten med låga koncentrationer av etynylöstradiol utvecklar samtliga grodor äggstockar. Dessakoncentrationer förekommer i naturliga vattendrag.

– Detta är ett första tydligt belägg för att östrogener i miljön verkligen kan ha skadlig effekt på grodor, säger forskaren Cecilia Berg. Våra resultat tyder på att grodor är ännu känsligare för hormonstörande miljögifter än vad man hittills trott.