TEMA: RESTAURERING

Tor-Björn Larsson, Naturvårdsverket, är positiv till hur forskning om biodiversitet beaktas i EU:s femte ramprogram.

– Det blir helt klart större möjligheter till forskning som berör biologisk mångfald, säger han. Biologisk mångfald är t ex nu en självständig del inom globala förändringar och beaktas i minst lika stor utsträckning som tidigare i det marina program-met och inom områdena jord- och skogsbruk samt bioteknologi.

Agenda för biodiversitet

Tor-Björn Larsson har samordnat en europeisk arbetsgrupp för biodiversitets-forskning, EWGRB (European Working Group on Research and Biodiversity). Den bildades 1996 och har framför allt arbetat med forskningsagendan ”Understanding Biodiversity”. Agendan har spelat en viktig roll för femte ramprogrammet menar Larsson.

– Förslagen till ny forskning om biologisk mångfald baseras på den rapporten. Hänsyn har också tagits till EU:s strategi för arbetet med bevarandet av biologisk mångfald, berättar han.

Ett exempel på förbättringar finns i programmet om globala miljöförändringar där naturvårdsinriktad forskning blivit en större del. Förlust av biologisk mångfald nämns för första gången som en stor global miljöfråga i nivå med klimatförändringen.

Exakt hur stor del av budgeten som kommer att gå till biodiversitetsforskning är dock ännu inte klart, påpekar Tor-Björn Larsson.

Resultaten ska presenteras

För att markera att EU-forskningen ska leda till förbättrad hantering av den europeiska biodiversiteten, planeras en större konferens för forskare, politiker och andra berörda i Bryssel i oktober. EWGRB kommer därefter att medverka till regionala konferenser i olika EU-länder för att presentera forskningsresultat, den första i Finland i november 1999.