TEMA: RESTAURERING

Att påvisa att en blomväxt finns på en plats eller inte kan synas enkelt. Men en stor del av arterna på en plats kan finnas vilande som frön i marken och inte visa sig förrän förhållandena är goda.

I jämförelse med blomväxter är det oftast ännu svårare att veta om vissa andra grupper av växter, svampar och lavar verkligen försvunnit från en lokal eller inte. För svampar är det välkänt att mycelet förekommer dolt under lång tid.

Ny kunskap om lavar

För lavar finns det uppgifter om att en art i början av sin etablering kan leva tillsammans med en annan alg än den senare lever med. Den har då en helt annan form än den får senare. En normalt storväxt bladlav kan tex bilda en tunn skorpa och är då naturligtvis svår att upptäcka. Detta komplicerar avgörandet om den finns kvar eller inte på en lokal men inger samtidigt hopp. Fortfarande vet vi dock inte hur många arter som kan göra så här eller under hur lång tid de kan leva fördolt på detta sätt.