TEMA: CBMPå Bo01 i Malmö, har en vinnare i tävlingen ”Gröna gårdar – vilda grannar” korats. Syftet med tävlingen var att utse den bostadsgård som på bästa sätt gynnar den biologiska mångfalden, samtidigt som den är vacker och fungerar för den mänskliga brukaren.

Ingen av de tjugo olika bostads gårdarna som bedömdes av juryn i början av augusti hade lyckats lösa uppgiften fullt ut. Många av gårdarna innehöll en del intressanta och bra idéer, men ingen hade lyckats skapa en trädgård som kombinerade bra gestaltning med miljöer som gynnade biologisk mångfald och också fungerade väl för de boendes olika uteaktiviteter.

Peter Gaunitz utsågs till vinnare, och man delade även ut fem hedersomnämnaden. Juryn bestod av Urban Emanuelsson (CBM), Sten Göransson (Movium), Per Isaksson (SNF) och Iréne Tallhage Lönn (Boverket). Juryn konstaterade att mycket kan göras i kommande skötsel och förvaltning för att gynna den biologiska mångfalden på gårdarna. En kombination av den kunskap som praktiserande trädgårdsmästare, ekologer och naturvårdare besitter, skulle kunna åstadkomma underverk i dessa miljöer och skapa livsrum och livskvalitet för både människor, djur och växter.

Hur detta kommer att utvecklas i framtiden vet ingen i dagsläget eftersom inga anvisningar om skötselintensitet eller smarta skötsellösningar finns.

– Vi kan bara hoppas att fastighetsägare och Malmö stad har råd och intresse i att sådan kunskap byggs upp och byggs in i det framtida förvaltandet av stadsdelen Bo01, säger Sten Göransson, chef för Movium.

Peter Gaunitz’ presentation

”Gården lockar till äventyr bland en mångfald av intresseväckande småkryp i fyra miljöer. I dyngmarken lever salamandrar, paddor och grodor bland nattsländelarver, vattenskorpioner, och kärrspindlar. I dungskuggan pilar violettkantade jordlöpare, i soldaggen bland fackelblomster och kungsmynta suger guldvinge och pärlemorfjäril. Fåglar, fladdermöss och insekter har alla sina krypin. Takens vat-ten rinner till tunnor, ut i törstande planteringar eller till dammen. Ett färgtema binder samman miljöerna, samma färger – knuffigt ljusgult till långsamt och lågmält gröngult och skrikigt. kontrasterande rödviolett, men olika växter och djur.”

Juryns motivering

”En gård med stora kvaliteter i den lilla skalan. På en mycket begränsad yta har förslagsställaren lyckats visa hur det går att skapa flera goda miljöer för biologisk mångfald och så bra möjligheter till vistelse som en sådan här liten gård kan ge. Varje rabatt och miljö är genomarbetad in i minsta detalj. Stenar och död ved har medvetet placerats så att de både ska framträda som enskilda små konstverk och fungera som vistelseplats och boyta för djur och växter. Den döda veden är både dekorativ och kan locka intressanta insekter och dessutom bli substrat för intressanta och vackra vedsvampar...”