TEMA: CBM

Kvinnor värdesätter sitt skogsinnehav minst lika högt som män. I vissa avseenden faktiskt högre, som t.ex. när det gäller möjligheterna att använda skogen för rekreation, för boende och till husbehovsvirke och ved, liksom möjligheten att genom skogsfastigheten kunna hålla kontakt med släkt och vänner. Som inkomstkälla och för jakt och fiske är skogen lika viktig för män och kvinnor.

Uppgifterna baseras på en enkätstudie där totalt 1 500 män och kvinnor fick svara på frågor om sitt skogsägande. Tillsammans med Dianne Wästerlund har Gun Lidestav, SLU, sammanställt resultaten i en ny bok. Där ingår även intervjuer med kvinnliga skogsägare, liksom skogsägande kvinnors egna berättelser om fastigheten och nyttjandet av skogen.

Det finns 126 000 kvinnliga skogsägare i landet, vilket betyder att en dryg tredjedel av skogsägarna i Sverige är kvinnor. Ända fram till 1970-talet var det framför allt sönerna som tog över skogen. Först under de senaste decennierna har det skett en markant förändring. Numera tar syskonen ofta över gemensamt.

Boken är utgiven av LRF Skogsägarna, Stockholm.

Källa

Notiser från SLU