TEMA: KLIMATETÅr 1990 kom FN:s forskningspanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) med rapporter om att människan starkt påverkar klimatet. Sedan dess har så kallade partsmöten hållits (COP – Conference of the Parties) som en följd av den konvention (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) som antogs 1994. Idag har 195 länder ratificerat konventionen. År 2015 hölls den tjugoförsta COP:en i Paris och resulterade i det nya klimatavtalet.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål som syftar till en hållbar och rättvis framtid med 2030 som hållpunkt – Agenda 2030. Målen är avhängiga av varandra och ska hanteras som en helhet. Så målen om att bekämpa fattigdom, hunger och orättvisor samt att arbeta för fred, jämställdhet, hälsa, välbefinnande, utbildning, rent vatten, hållbar energi, hållbara livsstilar, hållbar ekonomi, hållbar resursanvändning med flera mål är alla på olika sätt kopplade till varandra.

Detta nummer av Biodiverse handlar om kopplingen mellan klimatförändringarna (bekämpa klimatförändringarna är mål nr 13) och mångfalden av liv på jorden, biologisk mångfald (skydda och hållbart använda biologisk mångfald är mål nr 15). Vad säger det nya klimatavtalet om biologisk mångfald? Vilken påverkan har klimatförändringarna på arter och mänskliga konflikter? På vilket sätt kan arbetet med biologisk mångfald förebygga och bidra till minskade klimatförändringar? Hur anpassade vi oss förr i tiden till ett föränderligt klimat och hur kan vi idag anpassa oss till de klimatförändringar som sker och kommer att ske? Hur måste naturvården anpassas efter klimatförändringarna?

Jordens klimat och dess biologiska liv är intimt sammankopplade – idag och allt sedan de första blågröna algerna för 3,5 miljarder år sedan genom sin fotosyntes bidrog till att syre blev en del av jordens atmosfär. Klimatet påverkar livet på jorden och livet på jorden påverkar klimatet.
Nu gäller det att klara klimatmålen men samtidigt inte förlora andra lika viktiga och kopplade mål i relation till biologisk mångfald ur sikte.