Kottar blir djur att leka med. Har du några minnen från barns bruk av vilda växter till leksaker och lekar? Etnobiologiprojektet vill gärna ha tips!
Foto: Gudrun Tronström
TEMA: ETNOBIOLOGI

De flesta minns säkert hur man likt Karin på bilden kunde göra djur av gran- och tallkottar och leka ladugård eller hur man trädde upp smultron på grässtrån. Ännu på 1960-talet visste de flesta barn hur man kunde framställa leksaker och utföra lekar med vilda växter.

Inom projektet Människan, växterna och djuren — etnobiologi i Sverige 1700– 2000 är vi naturligtvis mycket angelägna om att dokumentera även denna aspekt av växtanvändandet.

Det finns ett ganska stort material insamlat, men vi vill ha mer och vänder oss därför till våra läsare för att se om de har några hågkomster som de kan skriva och berätta för oss om. Beskriv vilka växter som kom till användning, hur man lekte med dem och vem man lärde sig av. Här nedan är några rader som kanske kan fräscha upp minnet.

 1. ljudinstrument: med hjälp av rönneller säljpipor, blad, grässtrån etc. kan man framställa ljud.
 2. maskrosor kunde man ha mycket roligt med.
 3. ”tycker du om smör” – gula blommor som man tryckte upp i kamratens ansikte.
 4. tydor och orakel; man kunde sia om framtiden, vem man skulle bli gift med etc. med hjälp av blomblad eller blåsa på frön.
 5. framställa leksaker av stjälkar, kvistar, blad, vass, bark, frön, kottar.
 6. med gräs kunde man göra olika leksaker.
 7. hattar och föremål av säv.
 8. barn brukade äta och smaka på vissa vilda växter såsom harsyra, stensöta etc.
 9. användning av kåda.
 10. äta vårens första blommor.
 11. man försökte se djur eller andra kända former i slumpformer i naturen, t ex moln eller tallbarksflarn.

Om Du känner till några lekar, tveka inte att skriva till oss och berätta. Skicka gärna med skisser. Vi skulle bli mycket glada att få in ytterligare material till våra studier. Det insamlade materialet kommer att användas till de planerade böckerna om vilda växters och djurs användning.