TEMA: ETNOBIOLOGI

För fyra år sedan tog några hemslöjdskonsulenter i Sverige initiativ till att dokumentera traditionell kunskap om trädens materialegenskaper. Hemslöjdskonsulenter från hela Sverige, inklusive sameslöjdskonsulenter från Tärnaby, ingår i projektet som kallas RåMaterialgruppen. Uppgiften är att förmedla grundläggande kunskaper om virkeshantering, virkesegenskaper och ämnesförberedande åtgärder samt att verka för samarbete mellan skogsproducent och materialanvändare. Dessutom vill man väcka kreativiteten och glädjen i att kunna tillverka och bruka egna vardagsting och bruksföremål, heter det i projektets målsättningar. Man understryker också att man vill visa den folkliga kulturens inverkan på förhållandet mellan människa och natur.

Dokumentationen har hittills resulterat i en vandringsutställning som fortfarande visas runt om i Sverige. Vidare har man utgivit häftet De svenska träslagens virkesguide där egenskaper och användning hos 18 svenska träslag redovisas (1996). Innehållet i detta häfte återfinns ochkså i en trevlig liten bok med titeln Skogen – en introduktion i träriket som råmaterialförråd, virkesbod, boplats, skafferi, apotek och kraftkälla, av Eva Nordangård (RåMaterialgruppen, 160 kr).

Här får vi bla lära oss vad tjurved och masurbildningar är; skillnaden på stjärnsågning och korssågning; att virket från oxeln är mycket hårt, segt och lämpat för bowlingklot medan det ganska mjuka och lättkluvna virket från hägg lätt deformeras pga växtvridenhet och att dess krokiga växtsätt kan ge problem om man vill ha snickerivirke. Sådant och mycket mer ryms i den lilla boken som finns att köpa hos länshemslöjdskonsulenten i respektive län.