TEMA: ETNOBIOLOGI

I alla tider har föreställningar knutits till både vilda och odlade växters undergörande och läkande kraft. Många av dem har spelat en viktig roll vid såväl kyrkliga som världsliga festligheter, vid uppvaktande av det motsatta könet och som hjälpmedel för att spå framtiden. Dessutom har de använts till och beretts för ändamål som i dag oftast fallit i glömska: livsmedel, kryddor, husdjursfoder, smink, byggnadsmaterial, redskap, leksaker etc.

Boken Människor och växter: Svensk folklig botanik från “ag“ till “örtbad“ av etnologen Ingvar Svanberg är något av ett svenskt pionjärarbete inom den disciplin som kallas etnobiologi.

Med hjälp av ett rikt källmaterial från folklivsforskare och botaniker har författaren skrivit en uppslagsbok som ger svar på det mesta om vad den svenska floran traditionellt nyttjats till genom tiderna. Volymen ingår som nummer två i skriftserien Studia ethnobiologica och är utgiven på Bokförlaget Arena.