TEMA: GRÖNA GIVENEn orch (ni vet från Sagan om ringen) hoppar in mitt i Luciasången, en fors­kare är utklädd till rektor, jag har en gul peruk med flätor, vi är tomtegub­bar, tärnor och andra konstiga figurer. Vi spelar och sjunger egna texter till kända Luciamelodier. Det är 2014, och ett av CBM:s många kreativa Luciaupptåg som vi uppvaktat Artdatabanken med...

Och ett axplock från de senaste veckorna, sex år senare. Jag och tre medarbetare påbörjade ett samarbete med konstnärer som till 2021/22 ska skapa ett spännande konstverk för att öka medvetenheten om bio­logisk mångfald. Vi gläds åt att en av CBM:s forskare, och andra forskare vid SLU, nyss fått beviljat medel från Vetenskapsrådet för forskning om den agrara revolutionen, bondedagböcker, historisk markanvändning och biodiversitet. Redaktionsgruppen för Biodiverse möts för att disku­tera detta sista 2020-nummer. Jag har twittrat om konferensen ”Vi måste prata om genetisk mångfald” som arrangeras av Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet och CBM. Och hela den senaste helgen skrev jag på ett bokkapitel till en antologi om biologisk mångfald. Sådan är den varierande vardagen för en föreståndare vid CBM!

Under hösten deltog jag även i flera av FN:s digitala seminarier om Hållbart nyttjande av biologisk mångfald, som del i arbetet konventio­nen om biologisk mångfald (CBD). Och den internationella politiken för biologisk mångfald är ju fokus för detta nummer av Biodiverse. Under 2021 kommer CBM anställa minst tre nya forskare och detta måste beredas väg för redan nu. Budgetarbetet för 2021 är avklarat och snart börjar bokslutsarbetet. Lönerevision och medarbetarsamtal tar min efterträdare Torbjörn Ebenhard hand om i år.

Men allt har inte varit guld och gröna skogar. Under mina tre första år var uppdraget från SLU och Uppsala universitet att flytta verksamheter, avskeda forskare och få en budget i balans. Det var inga lätta år, men med kompetenta, ambitiösa, nytänkande och samtidigt tålmodiga, roliga, och kreativa forskare/människor som medarbetare så tog vi oss igenom detta stålbad. Och de tre större utvärderingar som CBM genomgått sedan 2011 visar också att CBM har unika kvaliteter, ligger helt rätt i tiden med sina forskningsidéer, sin samverkan och kommunikation. CBM står sig (mer om detta i min och förre föreståndaren Urban Ema­nuelssons artikel i detta nummer).

Och så här kan jag fortsätta. Att berätta om alla de spännande arbets­uppgifter jag haft och har i några månader till. Den 28 februari 2021 är min sista dag som föreståndare på CBM efter 10 år. Så vad är väl att leda CBM? Det kan vara utmanande, föränderligt och… alldeles, alldeles underbart!