Du läser just nu Biodiverse Nr 4 2020
Kollage av fyra foton, från vänster till höger: Urban Emanuelsson vid en strandkant vid en våtmark, med en kamera; en grupp människor (CBM) på avstånd bland brända stammar; Tuija Hilding-Rydevik bär på ett fång sly; en grupp människor (CBM) på en äng om våren har stående lunchpicknick.
Father of a young family is putting eggs on a daughters plate for a breakfast. Foto.
Närbild på vält med åkerböna.
Fishing Trawler. Photo.
Kollage av två bilder: till vänster en likåldrig ung björkskog, till höger en olikåldrig lövskog med grenar och stammar på marken.