TEMA: GRÖNA GIVENI detta nummer av Biodiverse tänkte vi ta oss an de stora penseldragens politik. EU:s nya strategi, som sammanfattas här ovan, har beskrivits som en rejäl kursändring.

Närbild på Euro-sedel, med EU-flaggan inzoomadDen har ambitionen att vara en väg mot omställning av hela samhället inom EU, ja till och med kanske även ge ökad mening åt hela EU-projektet. Möjligheterna som ligger i färdplanens riktning handlar om ett samhälle i balans med naturen, hejdade klimatutsläpp och en hållbar livsstil. Men att lansera en ny tillväxtstrategi för hela EU är ett komplext, stort och komplicerat arbete. Vi vill här belysa några aspekter av denna strategi, särskilt inom två områden: biologisk mångfald och livsmedel. Till vår hjälp för den senare delen har vi på CBM vänt oss till SLU Future Food. Det är en strategisk plattform vid Sveriges lantbruksuniversitet som utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem. SLU Future Food kommunicerar fakta, identifierar nyckelfrågor, stimulerar tvärvetenskaplig forskning och söker nya lösningar över ämnesgränser och tillsammans med näringsliv, myndigheter och andra sektorer. Vi har också med några inblickar i den senaste tidens globala rapporter om tillståndet för biologisk mångfald.