TEMA: ETNOBIOLOGI

I våras presenterades den första volymen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, vilken utarbetats inom Svenska artprojektet. Vid en högtidlig ceremoni på Stockholms stadsteater överlämnades första exemplaren till H.K.H. Kronprinsessan Victoria, till riksdagens talman och till miljöminister Lena Sommestad av Torleif Ingelög.

Först ut blev volymen om dagfjärilar som behandlar Nordens alla 140 arter av dagfjärilar. Nästa volym kommer i oktober. Den behandlar mångfotingarna och innefattar 111 nordiska arter av enkelfotingar, dubbelfotingar, fåfotingar och dvärgfotingar.

kommitte

Foto: Martin Skog