Skuggkejsarfoting (Megaphyllum sjaelandicum)
TEMA: ETNOBIOLOGI

Skuggkejsarfoting (Megaphyllum sjaelandicum) är en upp till 28 mm lång, cylindrisk dubbelfoting. Den är mörkbrun med två mörkgula länsband längs ryggen. Genom stinkporer på sidorna kan den skiljas från den allmänna arten bandkejsarfoting (Ommatoiulus sabulosus) som finns i Göta- och Svealand, dels dvärgkejsarfotning (Brachyiulus pusillus) som förekommer i växthus samt i kustnära skogar i Götaland och sydöstra Svealand. Dvärgkejsarfotingen blir dock bara högst 13 mm lång och bakändan slutar i en avrundad vinkel och inte en spetsigt utskjutande ändtagg. Skuggkejsarfoting förekommer främst i förnarika, fuktiga till kärriga skogar av al, björk och sälg. Den är endast känd från tre platser i västra Skåne, men har inte hittats sedan  1920-talet och är Akut hotad (CR).