TEMA: ETNOBIOLOGIVärldens största undersökning av vår planet är klar – hälsotillståndet är kritiskt.

I våras avslutades Millennium Ecosystem Assessment (MA), en unik kartläggning där 1300 forskare från 95 länder under fyra år undersökt ekosystemens tillstånd och deras betydelse för samhälle och ekonomi. Syntesrapporterna levereras nu på löpande band.

Den sammanfattande globala slutrapporten från MA-studien beskriver de livsavgörande tjänster som jordens ekosystem levererar och som alla människor är beroende av. Studien visar att cirka 60 % av de undersökta tjänsterna håller på att förstöras eller utnyttjas på ett ohållbart sätt, till exempel havets förmåga att producera fisk, luft- och vattenrening, pollinering av grödor, och ekosystemens förmåga att lindra effekten av naturkatastrofer.

Samtidigt visar studien hur denna grundläggande förändring av ekosystemen, som främst skett under de senaste 50 åren, har förbättrat situationen för miljarder människor på kort sikt – till exempel genom ökad bevattning och ökad användning av insatsvaror i jordbruket. Men detta har skett på bekostnad av att andra ekosystemtjänster utarmats och att ekosystemens långsiktiga hälsa försämrats avsevärt, samtidigt som den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt. Denna utveckling väntas dessutom fortsätta och till och med förvärras under de kommande 50 åren. Ekosystemens tillstånd världen över är nu så kraftigt försämrat att det kan få stora konsekvenser bland annat för uppfyllandet av FN:s så kallade  Millennniemål för halverande fattigdomen, utrotandet av hunger, förbättrad hälsa, rent vatten och hållbar utveckling.

”Jaha. Det har man hört förr”, kan tyckas. Men ska man läsa bara en bok under de kommande fem åren, då bör MA:s globala syntesrapport vara valet! Detta för att ma på ett sätt som ingen annan övertygande belyser och analyserar sammanhangen mellan biologisk mångfald, ekosystemtjänster och mänsklig överlevnad. ma ger argumenten och innehåller ett gediget material från jordens alla hörn. Och för att MA också pekar på vägarna framåt.

Läs mer

www.maweb.org
www.albaeco.com