TEMA: ETNOBIOLOGI

Förra året kom den femte ordentligt omarbetade upplagan av Drugs of Natural Origin, A Textbook of Pharmacognosy. Denna inblick i läkemedelskemin visar upp en sida av växternas användning som ligger långt från den växtmedicinska folktron, som så ofta beskrivs i populära sammanhang. Det är ett magnifikt referensverk till de naturliga substanser som används för att framställa våra läkemedel.

Fortfarande beräknas runt 50 procent av alla läkemedel i Västvärlden innehålla aktiva substanser från naturens riken. Många av våra viktigaste läkemedelssubstanser har upptäckts genom undersökningar av traditionell medicin eller den historiska medicinen, vilket gör att naturkopplingen är starkare än man i allmänhet tror. De medicinalväxter som läkare på exempelvis 16–1700-talen använde som sjukdomsbot har ibland lett fram till dagens renframställda aktiva substanser, antingen direkt från naturen eller också i något kemiskt modifierade former.

Boken är främst ämnad för läkemedelskemister eller kanske kemiskt intresserade botaniker och visar hur växterna kemiskt syntetiserar de substanser som vi idag nyttjar medicinskt. Man får även en mycket god överblick över de kemiska släktskapen som finns mellan olika läkeväxter. Den beskriver också hur man idag använder dessa växter och utvinner substanser från dem.

Det är en mycket mastig och faktatät lunta på över 600 sidor och den passar sannolikt bäst som en uppslagsbok för specifika uppgifter om våra medicinal- och kryddväxter och deras viktigaste innehållsämnen. Boken används som lärobok i farmakognosi för apotekarstudenter vid universitet.