TEMA: ETNOBIOLOGINy utredning

Idag arbetar många olika myndigheter och organisationer med biologisk mångfald i Sverige. De är så många att regeringen har tillsatt en utredning som ska bena ut exakt vem som gör vad och vilken kunskap som finns om Sveriges biologiska mångfald. Stora databaser med enorma informationsmängder finns spridda på olika myndigheter, vilket försvårar för den som vill ha överblick över allt data. Regionala naturvårdsprogram har inte alltid möjlighet att vara helt synkroniserade med varandra och det finns risk för dubbelarbete eller att ärenden faller mellan stolarna. Det finns med andra ord ett stort behov av en samlad bild av vilken kunskap som finns. En av utredarens uppgifter är att inventera Sveriges myndigheter på data. Rapporten ska utgöra underlag för regeringen att sätta in rätt åtgärder för att nå miljömålen.

Uppdraget Kunskap om biologisk mångfald i Sverige redovisas den 1 oktober.