TEMA: ETNOBIOLOGI

Bra utsäde är en förutsättning för att vi ska få mat på bordet, men i takt med att patentregler slår järnringar runt fröna blir det allt svårare att få tillgång till moderna utsäden.

Carl-Gustaf Thornström vid CBM har just slutfört arbetet med en rysk översättning av Seeding Solutions (The Crucible II Group, 2001), där problematiken lyfts fram i ljuset. Seeding Solutions belyser verkligheten för dem som ska besluta om framkomliga vägar, vilket väntas vara av stor betydelse för hanteringen av immaterialrättsliga frågor om utsäde och traditionell kunskap samt biologiska innovationer i hela f. d.  Sovjet­unionen.