Torleif Ingelög, föreståndare för Art- Databanken, fick i höstas Nordiska Rådets nyinstiftade natur- och miljöpris.
Foto: Björn Cederberg
TEMA: Torleif Ingelög fick i höstas Nordiska Rådets natur- och miljöpris för sina framträdande insatser som forskare och kunskapsförmedlare inom området natur- och miljöhänsyn.

Torleif Ingelög tilldelades i höstas Nordiska Rådets nyinstiftade natur- och miljöpris på 350 000 danska kronor.

Han fick priset för ”en framträdande insats både som forskare på hög vetenskaplig nivå och som förmedlare av sin kunskap.” ”Hans resultat har bidragit till att bevara den biologiska mångfalden inom ramen för ett rationellt jord- och skogsbruk.”

För prispengarna planerar han att köpa in facklitteratur och kamerautrustning samt att kunna ta tjänstledigt för att kunna skriva en bok.

Ideellt arbete grunden

I sin dagliga gärning är Torleif föreståndare för ArtDatabanken. Dess verksamhet är beroende av ett tusental frivilligt arbetande kontaktpersoner ute i landet.

– Jag vill gärna passa på tillfället att, förutom personalen, tacka alla forskare och amatörer, som hjälper oss, säger Torleif. Vår verksamhet står och faller med deras intresse och vilja att samarbeta. Det är många timmars ideellt arbete, som är basen i vår kunskapsinsamling.

Sverige ligger i täten

Internationellt sett ligger Sverige i täten när det gäller kvalitén på våra rödlistor. Det beror naturligtvis delvis på vår långa tradition inom naturvårdsarbetet i Sverige.

Vi var också bland de absolut första länderna att publicera rödlistor. Dessa har nu också hunnit uppdateras och finjusteras några gånger.

Större förståelse för rödlistade arter

– Det är glädjande att vi fått en större förståelse för rödlistade arter inom näringarna och hos allmänheten, konstaterar Torleif. Vi kommer att göra allt för att förvalta detta förtroende, så att de negativa trenderna för våra hotade arter bryts, avslutar han.