Första delen av det etnobiologiska uppslagsverket handlar om människan och naturen. De kommande två volymerna heter ”Människan och floran” och ”Människan och faunan”.
TEMA: ETNOBIOLOGII september utkom första delen av det etnobiologiska uppslagsverket för Sverige. Efter flera års arbete presenterar ett fyrtiotal författare i över 60 artiklar århundraden av traditionell kunskap.

Vikingatida botanik, sillens betydelse, älg- och rådjursjakt, kristidsgrödor, fiskskinn som råvara, spånadsväxter, bomb- och mögelhundar, äggtäkt, barkbåtar och vasspipor, krukväxternas historia, skogens och torvens användning – allt detta och mycket mer skildras i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige.

Boken utgör första delen av ett uppslagsverk om tre band. Volymen innehåller tematiska artiklar som skildrar hur människans nyttjat biologiska resurser, inte bara förr och nu, utan också vilka kan spela en roll i framtiden.

Genom att sammanställa vilken mångfald av växter och djur som har använts av människan visar man också att det finns praktiska skäl för att bevara den biologiska mångfalden. Även om en viss växt- eller djurart ännu inte har använts så finns det anledning att bevara den för framtida ändamål.

Redaktörer för volymen har varit Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón. Uppslagsverket ansluter till Rio-konventionens skrivelser om traditionell naturresurshantering. Ytterligare två volymer är planerade till år 2003 respektive 2005.

Människan och naturen: etnobiologi i Sverige

red. Börge Pettersson, Ingvar Svanberg & Håkan Tunón. Stockholm:Wahlström & Widstrand, 2001. ISBN 91-46-17787-6.

Faktaruta

Bokverket utgör en central del av projektet ”Människan, växterna och djuren – etnobiologi i Sverige”, som bedrivs vid CBM i samarbete med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Fredriksdals friluftsmuseum, Julita – Sveriges Lantbruksmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska kulturlandskapsförbundet samt Stiftelsen Skansen. Projektet påbörjades hösten 1997 och har som mål att öka intresset för bevarandet av traditionell kunskap om växter och djur, både vad gäller användning och föreställningar, och utifrån detta söka nya/gamla lösningar till ett mer resursbevarande samhälle.

Läs mer

på hemsidan: www.slu.cbm.se/etnobio.htm