Vanligt dödsbud Blaps mortisaga, en ovanlig gäst i moderna hus.
Foto: Johan Samuelsson
TEMA: ETNOBIOLOGIKanske fick man kalla kårar förr när skymningen lade sig och en mörk skalbagge på långa ben tassade fram på golvet i en strimma av månens sken.

Den drygt två centimeter stora arten ”vanligt dödsbud” var vanlig förr, men knappast nu. Ökad hygien har gjort livet svårt för arten. Den trivs inomhus, i bagerier, i stallar och lager där den kan hitta rester av spannmål, mjöl och matvaror. Ett av de få platser i Sverige som är tillräckligt ostädat är en lada på SLUs marker i Ultuna i Uppsala – det är vi på ArtDatabanken mycket stolta över.

Kanske kallades baggen dödsbud i folkmun redan innan Linné döpte den till Blaps mortisaga. Oron för dess budskap borde dock vara obefogad.

Det finns fyra rödlistade släktingar: vanligt dödsbud – Starkt hotad (EN), klumpigt dödsbud – Akut hotad (CR), förväxlat dödsbud – Starkt hotad (EN) och packhusdödsbud – Försvunnen (RE).

Skulle man träffa på arten bör man undvika att sanera sin lada utan snarare låta spilla ytterligare spannmål. Annars är vi snart utan dessa arter i Sverige.