TEMA: ETNOBIOLOGI

Det svenska landskapet har förändrats drastiskt sedan industrialismen och fortsätter att förändras, men i nya spår. Vad händer med landskapet som helhet när delarna förändras? Vilka problem kan storskaliga landskapsförändringar föra med sig?

I tolv kapitel i KSLAs tidskrift nr 5 2001, beskrivs vad som händer i det svenska landskapet, varför det händer och vilka konsekvenser förändringarna får.

Många av de tropiska skogarna är idag tomma och tysta. Alla större djur är bortskjutna och jakttrycket ökar i takt med att befolkningen växer.

Beställ rapporten från

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm, tel: 08-54547700