TEMA: ETNOBIOLOGI

Ingen vet exakt vad som händer i dessa ekosystem där bara smådjur och växter finns kvar, men klart är att regnskogen bli artfattigare – inte bara på däggdjur, utan även på växter och andra djur. Stora däggdjur som till exempel tapirer och svin äter olika frukter och frön som sedan sprids och ”planteras” i skogen. När dessa djur utrotas, försvinner också spridningvägarna för många växter.