TEMA: HAGMARKSMISTRA

Sambandet mellan biologisk mångfald och jordbruk, den ökande avskogningen och hur vi skall hantera klimatförändringarna genom att fokusera på biologisk mångfald var huvudpunkterna på dagordningen för den globala konferensen om biologisk mångfald 19–30 maj i Bonn, Tyskland. Representanter från omkring 190 länder deltog tillsammans med internationella organisationer.

I samband med konferensen öppnande gjorde FAO (the Food and Agriculture Organization of the United Nations, d.v.s. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) ett uttalande som framhåller betydelsen av biologisk mångfald för tryggad tillgång till mat, och samtidigt sänder ut en varning: FAO beräknar att omkring tre fjärdedelar av de genetiska arterna av jordbruksgrödor har gått förlorade under det senaste århundradet. Bara tolv grödor och fjorton djurarter står idag för huvudparten av världens livsmedel.