Boken Mångfaldsmarker finns att köpa via bokhandeln.
TEMA: HAGMARKSMISTRA

Forskningsprogrammet HagmarksMistra har tagit ett unikt tvärvetenskapligt grepp om natur­betesmarkernas förutsättningar genom att koppla ihop forskning som belyser ekologi och biologisk mångfald, markanvändningshistoria, ekonomi, produktionsfrågor och sociala aspekter.

Målet för forskningsprogrammet har varit att uppnå skötselsystem som möjliggör en hög biologisk mångfald i naturbetesmarkerna, samtidigt som de som jobbar med betesmarker och betesdjur ska ha god lönsamhet i sin verksamhet.

Nu sammanfattas resultaten och kunskaperna i den nyutkomna boken Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker – en värdefull resurs på ett lättillgängligt sätt med populärvetenskaplig text, vackra bilder och pedagogiska diagram. Det är här är årets läsning för alla som är intresserade av naturbetesmarker, produktionsfrågor eller flora och fauna i beteslandskapet. Med sina vackra bilder fungerar boken också väl som presentbok.

Boken kostar ca 225 kr och kan köpas via: www.bokus.com, www.adlibris.com eller www.internetbokhandeln.se