TEMA: HAGMARKSMISTRA
klashjelm

Klas Hjelm har med ödmjukhet och lyhördhet för andras åsikter gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och internationellt. Han har i 35 år kämpat för naturvård på gräsrotsnivå och förkroppsligar tesen ”tänk globalt, verka lokalt”. Foto: Tommy Westberg

Foto: Mats Höggren

Klas Hjelm, en ivrig och trogen förkämpe för svensk naturvård, fick ArtDatabankens naturvårdspris 2008 vid den den årliga Flora- och faunavårdskonferensen 23 april i Uppsala. Klas är känd för sitt starka engagemang och har en djup och bred sakkunskap. Han har sedan sjuttiotalet varit verksam inom Naturskyddsföreningen. Spontana glädjerop hördes från publiken när Johan Bodegård,  ArtDatabanken, tillkännagav pristagaren!

isabellalovin

Isabella Lövin

Foto: Berth-Ove Lindström

Naturvårdare från hela landet träffades och lyssnade på föredrag under temat: En rik natur – värden att lämna vidare. Talarna fick all höga betyg av deltagarna, men en klar publikfavorit var författaren till ”Tyst hav”, Isabella Lövin som fängslade publiken och formulerade vad många själva skulle vilja ha sagt.