TEMA: HAGMARKSMISTRAForskningsprogrammet HagmarksMistra avslutades under våren 2008. Slutspurten omfattade både blickar bakåt och perspektiv framåt.
biodiv_0802_hm2

HagmarksMistras monter vid EGF-konferensen i Uppsala, med bland annat äkta naturbetesgräs och fågelläten, blev en mötesplats för forskare från en mängd länder och förhoppningsvis också startpunkt för ett europeiskt gränsöverskridande initiativ liknande HagmarksMistra. Foto: Roger Svensson

Efter sju produktiva år har det våren 2008 blivit dags att sätta punkt för forskningsprogrammet HagmarksMistra. Våren har omfattat såväl sociala sammankomster som publika evenemang för att sammanfatta HagmarksMistra men också för att blicka vidare mot nya utmaningar.

Populärvetenskaplig bok

Information har varit en viktig del av HagmarksMistra redan från starten och idén att sammanfatta kunskaperna med en bok föddes tidigt. Programledningen valde att anlita en extern redaktör för att ge boken en samlad form och förklara forskningen på ett lättfattligt sätt, en bok som skulle kunna läsas av såväl insatta forskare och tjänstemän som intresserade mark- och djurägare, fågelskådare eller botanister.

Uppdraget gick till Roger Olsson, som under många års tid arbetat som frilansande skribent inom natur- och miljöområdet och även under en period varit chefredaktör för tidningen Sveriges Natur. Formgivaren Maria Mannberg anlitades för att ge boken dess grafiska form. Roger Olsson har dessutom bidragit med tilltalande grafik och pedagogiska diagram. Resultatet har blivit en bok som fungerar lika väl som godis för ögat som lärorik läsning om naturbetesmarkernas mångfald och resultaten från HagmarksMistra.

biodiv_0802_cgxvi

Kung Carl XVI Gustaf förärades ett exemplar av boken Mångfaldsmarker vid årets Stenhammardag. Foto: Anna Maria Wremp

Stenhammardagen

Stenhammars gård i Södermanland ägs av svenska staten efter en donation och arrenderas av Kung Carl XVI Gustaf. Sedan flera år tillbaka finns ett samarbete mellan gårdens förvaltning och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. På  årets Stenhammardag den 5 juni medverkade flera forskare från HagmarksMistra för att bland annat visa och diskutera pågående restaureringsprojekt kring Stenhammar.

Europeisk konferens om gräsmarker

Över 460 deltagare från ca 40 länder samlades i Uppsala den 9–12 juni för att delta i EGF 2008 (European Grassland Federation 2008), en internationell konferens på temat ”Biologisk mångfald och djurfoder – framtida utmaningar för produktion på gräsmark”. HagmarksMistra var medarrangör och representanter från forskningsprogrammet syntes som talare, exkursionsledare, diskussionsledare och utställare.

biodiv_0802_hm1

Foto: Roger Svensson

HagmarksMistras utställningsmonter med bilder, naturbetesgräs, fågelljud och en äkta svensk komocka väckte mycket uppmärksamhet och fungerade som en samlingspunkt för diskussioner kring naturbetesmarker i Europa. Syftet med utställningen var att visa upp HagmarksMistras arbetssätt och inspirera till ett liknande europeiskt initiativ. Gensvaret blev stort och förhoppningarna är att en workshop i oktober i höst ska bli startpunkten för ett projekt som arbetar på samma vis som HagmarksMistra, det vill säga integrerar ekologi med ekonomi och produktionsfrågor, på europeisk nivå.