TEMA: SÖTVATTENKänn dina rödlistade arter

Hästskoräkan Triops cancriformis (rödlistad i kategorin EN, Starkt hotad) är ett uråldrigt kräftdjur som lever i fiskfria, solexponerade småvatten som torkar ut under sommaren. Inklusive spröt kan den nå den imponerande längden 80 mm. I Sverige är arten känd från Öland, men har även påträffats två gånger i Västra Götaland (varav det ena fyndet var ett fullvuxet exemplar i en pöl på Heden, mitt i Göteborg). Hästskoräkan kan säkert finnas på hittills okända lokaler. Arten utvecklas oerhört snabbt vid tillgång till vatten. Den har generellt två generationer i Sverige, en på våren/försommaren och en på sensommar/höst. Innan vattensamlingen torkar ut lägger honorna sina ägg, som överlever både infrysning och över tio års torka i väntan på nästa gynnsamma tillfälle.