TEMA: SÖTVATTENI november öppnar ArtDatabanken Trädportalen och Musselportalen. De blir ett viktigt komplement till populära artportalen.se där man kan se och rapportera fynd av alla arter.
biodiv_0803_trad

Snart är det möjligt att rapportera in enskilda skyddsvärda träd på tradportalen.se samt resultat av inventeringar av musslor. Detta blir ett komplement till artportalen.se där man kan se och rapportera in fynd av alla arter.

Portalerna är tänkta att användas vid miljöövervakning av sötvattenslevande stormusslor och skyddsvärda träd. Enstaka fynd av musslor kan även fortsatt rapporteras i Artportalens småkrypsportal, medan länsstyrelsernas upprepade mätningar av musslornas tillstånd hamnar i Musselportalen. Av stormusselarterna är flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla de mest kända och båda ingår i åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Trädportalen är ett resultat av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, och ska redovisa resultatet av de länsvisa inventeringarna av träd. I första hand är grova träd, gamla träd och hålträd av intresse.

Portalerna är öppna för allmänheten och intresserade är välkomna att hämta uppgifter och rapportera nya. I portalerna finns funktioner för att söka uppgifter, att visa dem på karta eller satellitbild, samt att exportera data. Syftet med portalerna är att underlätta kommunikationen mellan samhällets olika aktörer, och i förlängningen att uppnå en bättre situation för vattendrag och skyddsvärda träd.