TEMA: SÖTVATTEN

Vattenbruk är den gemensamma benämningen på odling av fisk, skaldjur, musslor och ostron. Förre detta riksdagsledamoten Håkan Larsson utreder nu förutsättningarna för ett bärkraftigt ekonomiskt och ekologiskt svenskt vattenbruk. Utredningen ska även identifiera hinder för det svenska vattenbruket och inom vilka delsektorer vattenbruket har störst möjligheter att utvecklas.

– I dagsläget har vårt vattenbruk liten omfattning och stora möjligheter att växa. Jag tror att vattenbruket kan skapa nya företag på landsbygden, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Arbetet utförs i linje med EU:s strategiarbete för vattenbruk, med det övergripande målet att upprätthålla konkurrenskraft, produktivitet och hållbarhet i det europeiska vattenbruket. Utredningen ska redovisas den 28 februari 2009.