TEMA: SÖTVATTEN

Av Sveriges 34 kransalger riskerar 21 att försvinna. Nu ska Naturvårdsverket rädda de sexton mest hotade arterna.

– Kransalger har förmåga att skapa en bra miljö för andra arter. De kan till exempel hindra kraftig tillväxt av växtplankton, det vi brukar kalla för algblomning, säger Per Johansson på Naturvårdsverket.

Under den närmsta fyraårsperioden ska han samla kunskap och skapa nya växtmiljöer för de mest hotade arterna, till exempel låta lämpliga vattendrag svämma över, rensa diken och uppmuntra bete på strandängar.

Arbetet pågår inom storsatsningen Åtgärdsprogram för hotade arter där Naturvårdsverket och länsstyrelserna arbetar för att rädda de fem procent av Sveriges djur- och växtarter som är hotade av utrotning.