TEMA: SÖTVATTEN
biodiv_0803_kedjemask

Kedjemasken fortplantar sig genom att bilda kedjor av nya maskar, så kallade zooider, i kroppens bakända. Masken på bilden har två zooider. Foto: Karolina Larsson

Kedjemaskar är en grupp mikroskopiskt små djur som lever i till exempel dammar, bäckar, myrar och kärr. De tillhör plattmaskarna och är närmare besläktade med blötdjur än med andra maskar. Karolina Larsson, Uppsala universitet, har kartlagt svenska kedjemaskar inom Svenska Artprojektet. Av de tretton arter hon har hittat är åtta nya för Sverige och fyra helt nya för vetenskapen.

Namnet kedjemask syftar på deras sätt att fortplanta sig genom att bilda kedjor av nya maskar (zooider) i kroppens bakända. När de nya maskarna är färdigutvecklade knoppas de av och på så sätt “klonar” masken sig själv.