TEMA: UNDER MARKYTANHur kan vi få en känsla för något så som är så vanligt förekommande och vardagligt som jord? Vad kan hjälpa oss att förstå och bry oss om den mångfald som just jord bär? En mångfald som vi vet är stor men som vi som helhet vet alldeles för lite om.

Fakta hjälper oss och är en avgörande grund: att veta att den största biologiska mångfalden på planeten faktiskt finns i jord och att jord är livsmiljön för över en fjärdedel av alla levande arter på jorden samt att bara en enda liten tesked jord kan innehålla tusentals arter och miljontals individer. I genomsnitt finns också ett par hundra svamparter och 20 km svamphyfer per kvadratdecimeter skogsmark.

Vi får i detta nummer av Biodiverse också veta att det som är utmärkande för en väl fungerande jord är att det finns så kallade stabila jordaggregat. Och vi får läsa om de funktioner vi människor direkt eller indirekt behöver och använder oss av. Mikroorganismer och markdjur är förutsättningen för odlingen av jordbruksgrödor. Till exempel bidrar passagen av material genom daggmaskens mage en minskning av markburna sjukdomar och skadeinsekter. Jordens ekosystemtjänster kan vi helt enkelt inte klara oss utan.

Men jag återkommer, som i tidigare ledare, till forskningen om hur människor lär sig. Där är en viktig del den ovanstående faktakunskapen. En annan del är det som känns och motiverar oss att handla på ett bra sätt ur miljösynpunkt. Så vilka relationer har vi stadsmänniskor till jord? Jag njuter på våren när jorden reder sig och börjar dofta. Och jag är glad när jag ser hur bra och lucker komposten blivit av alla olika organismers aktivitet. Faktakunskapen blir extra viktig att leva sig in i när relationerna inte är så många.

Men vad händer med jordarna? Tar vi hand om dem på bästa och mest hållbara sätt? En av de fem internationella rapporter om läget för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som publicerades i mars 2018, handlar just om ”land degradation”. I den framgår tydligt hur vi beror av våra olika jordar men att läget just nu inte är gynnsamt.

Vår synliga och osynliga biologiska mångfald kommer att lyftas fram av CBM och flera andra organisationer i år – vid den biologiska mångfaldens dag den 22 maj, genom firande av den internationella naturvårdsunionens 70-årsdag samma dag, och vid Mångfaldskonferensen den 17 oktober. Boka datumen! Läs om jorden och njut av jorddoften när våren snart är här.