TEMA: UNDER MARKYTANHar du någon gång suttit med en näve jord i handen och närstuderat den? Undrat vad den består av, hur den kommit till, och vilka varelser som bor där?

Jorden är så alldaglig, så vanlig, och ändå vet vi ganska lite om den. Det är nästan som ett eget universum, och det är sprängfyllt av liv. Under markytan finns bakterier, svampar, djur och växter i intrikata ekosystemvävar. Och denna mångfald är i mångt och mycket en förutsättning för livet ovanför ytan. Men också livet under markytan hotas och förstörs på många sätt.

I en rapport som publicerades 2016 – Soil Biodiversity Atlas – sammanställd av EU-kommissionen och det globala nätverket Global Soil Biodiversity Initiative, konstateras att även under marken hotas den biologiska mångfalden.

Mänsklig verksamhet såsom gruvdrift, väg- och husbyggnation, jordbruksverksamhet, erosion och jordförstörelse är stora hot mot biodiversitet i jorden, särskilt påverkas svampar och evertebrater. Invasiva arter och klimatförändringar hotar också biodiversiteten i jordarna.

Trots det är det inte så stort fokus på hur våra jordar mår – än. Med en alltmer urbaniserad mänsklighet förlorar vi kontakten med det som formar föDSC06589rutsättningen för våra liv – naturen och jorden. Och till stor del fungerar vi väl så som vildvittrorna i Astrid Lindgrens Ronja rövardotter: ”Syns inte – finns inte!”. Men ju mer forskarna gräver sig vidare, och ju mer vi lär oss om detta universum, desto klarare framstår vikten av att vända även denna utveckling innan det är för sent. Som konstateras i Soil Biodiversity Atlas – jord är inte en oändlig resurs. Det är ingenting som fylls på i takt med att vi utarmar och förstör. Det är något ytterst värdefullt, och en förutsättning för livet på vår planet.

Soil Biodiversity Atlas är en nästan 200-sidig rapport, med kapitel som Soil Habitat, Diversity of Soil Organisms, Geographical & Temporal Distribution, Ecosystem Functions & Services, Threats, och Policy, Education, and Outreach.
Den finns att läsa eller ladda ner från atlas.globalsoilbiodiversity.org/