Kruskalkmossa
TEMA: SKOGMannen bakom mossorna, bryologins fader, är Johann Hedwig. Nu går hans arbete vidare med unika och vackra bilder i senaste volymen av Nationalnyckeln
Kruskalkmossa, Tortella tortuosa. Illustration Magda Korotynska

Kruskalkmossa, Tortella tortuosa. Illustration Magda Korotynska

Johann Hedwig var en tysk läkare och hobbybotanist. Tack vare ett skickligt utnyttjande av mikroskop kunde han som förste person se hur mossornas sporer gror. Carl von Linné var inte alls lika intresserad av de blomlösa växterna.

I Nationalnyckelns andra volym om bladmossor presenteras framför allt små, tuvbildande mossarter med kapsel i toppen av skotten. Arterna i volymen växer på olika underlag och i vitt skilda miljöer, till exempel kan du hitta arter som växer på spillning eller döda djur, bark och sten, eller på jord i skuggiga och fuktiga områden.

Några släkten i boken har praktfulla eller speciella kapslar, till exempel arterna i släktet parasollmossor, och tack vare modern fototeknik kan läsaren förtrollas av fantastiska detaljer och närbilder. Man kan till exempel tydligt se tänderna kring mynningen av strimhättemossans kapsel, som förhindrar att alla sporerna trillar ut samtidigt.

biodiverse2009_1_parasollmossa

Gul och röd parasollmossa luktar spillning och lockar därför till sig flugor. Foto: Thomas Hallingbäck

 

Den nya boken om bladmossor publicerades i december 2008.