TEMA: SKOGEn stor enkätstudie bekräftar att vi känner oss mer harmoniska och avstressade när vi vistas i lövskogar.
biodiverse2009_1_lovskog

Lövskogen lockar fram fascinationen inför naturen hos oss. Det är en tänkbar förklaring till dess avstressande effekt. Foto: Oloph Demker

Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

Matilda Annerstedt var tidigare distriktsläkare men forskar nu på SLU i Alnarp. Hon visar i en studie att vistelse i lövskog minskar stress.

– Det är klarlagt att naturen har en lugnande inverkan, säger Matilda Annerstedt. Vi kan idag stapla studier som visar att pulsen sjunker och halterna av stresshormonet cortisol minskar när man kommer ut i skogen. Det finns klassiska experiment som visar att utsikt mot skog påskyndar läkningen efter operationer, att närhet till natur kan minska brottsligheten i ett bostadsområde och att konditionsträning ger bättre resultat i naturen än på ett gym.

Matildas studie utgår från enkätsvar från omkring 1 500 personer boende i Skåne och Blekinge med frågor om bland annat hälsa och stress. Även frågor om vistelse i skogen fanns med: hur ofta och hur länge besöks skogen, vilka typer av skog är det och hur långt borta ligger den? Det visade sig att det fanns ett samband mellan skogsvistelser och minskad stress.

– Vi har kunnat visa att ju längre tid man spenderar i lövskog, desto mindre stress upplever man, säger Matilda.

En tänkbar förklaring tror Matilda är att den biologiska mångfalden generellt är högre i lövskogen, vilket lockar fram mer känslor av nyfikenhet och fascination för naturen, och får oss att må bättre. En annan teori är grundad på människans ursprung på savannen. En öppen lövskog har vissa likheter med grupper av träd på savannen, och därför skulle vi må bättre av lövskog än andra typer av skog.