TEMA: HAGMARKSMISTRA
biodiv_08_2_narcissbok

Boken Narcisser – folkkära lökar ges ut av Centrum för biologisk mångfald och kan beställas från: Adlibris (www.adlibris.com), Bokus (www.bokus.com), eller Internetbokhandeln (www.internetbokhandeln.se) Pris ca 150 kr.

Boken Narcisser – folkkära lökar beskriver äldre sorter av narcisser som odlats i Sverige under perioden 1849–1950. I ord och vackra bilder berättas om narcissernas historia och karaktärer. Här finns bland annat en 20-i-topp lista på de mest populära sorterna och detaljerade förteckningar över sorter som har funnits i svenska lök- och frökataloger mellan åren 1849–1940, samt vilka av dessa som finns till försäljning idag.

Boken sammanfattar också den landsomfattande inventering av påsk- och pingstliljor som genomfördes av Programmet för odlad mångfald (POM) under åren 2000–2005. Karin Persson vid POM, projektledare för det så kallade Narcissuppropet, är en av författarna till den nya boken.

– Det finns ett stort intresse för gamla lökväxter i landet. Gensvaret på Narcissuppropet blev över all förväntan. Sammanlagt fick vi in över 600 ”lökdonationer”, berättar Karin Persson.

Samtidigt som allmänheten skickade in sina lökar, skrev många också ner historien om just sin lök och informationen utgör ett värdefullt stycke kulturhistoria. I många fall kan man följa lökarnas historia 100–150 år tillbaka i tiden. Breven som kommit in visar att dessa historier fortfarande lever kvar och följer växterna i generationer i många svenska familjer.

Många av de äldre narcisssorterna är idag sällsynta eller till och med försvunna. Det är POMs förhoppning att skriften också ska inspirera till odling och bevarande av narcisser.