TEMA: ETNOBIOLOGIInom projektet Människan, växterna och djuren – etnobiologi i Sverige, presenteras etnobiologiska forskningsresultat i skriftserien Studia ethnobiologica.

Här presenteras några av de hittills publicerade skrifterna som finns tillgängliga i bokhandeln, eller via Swedish Science Press (SSP), Box 118, 751 04 Uppsala.

Ytterligare upplysningar om Studia ethnobiologica kan fås från redaktörerna Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón, CBM, Box 7007, 750 07 Uppsala.

Växter och folklig kunskap

Människor och växter: svensk folklig botanik från ”ag” till ”örtbad” (Arena Bokförlag, 1998) är en alfabetisk sammanställning av bruket av växter som det beskrivs i folkliga källor författad av Ingvar Svanberg.

Fågelnamn på älvdalska

Lokal folktro och dialektala benämningar på de vanligaste fåglarna presenteras i Lars Steenslands Fågelnamn och fågelliv Älvdalen med omnejd (SSP, 2000).

Nötter i ett nötskal

Alla aspekter på nötter och svensk nötkultur skildras i Nötter. Etnobiologisk läsebok. (Studentlitteratur, 1999) av Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón.

Fiskar och fisket i Norden

Etnologen Ingvar Svanberg har i Havsråttor, kuttluckor och rabboxar. Folklig kunskap om fiskar i Norden (Arena Bokförlag, 1999) sammanställt det folkliga vetandet om fisk.

Burfåglar och akvariefiskar

och många andra sällskapsdjurs historia skildras i Ingvar Svanbergs bok Siskeburar och guldfiskskålar. Ur sällskapsdjurens kulturhistoria (Arena Bokförlag, 2001).

Ohyresbekämpning

Hur man i Sverige genom historien har skyddat sig mot ohyra och inälvsparasiter skildras av Walborg Thorsell och Håkan Tunón i Människan och ohyran – bekämpningsmedel i Sverige förr och nu (CBM, 2000).

Samerna och landskapet

Om växt-, djur- och landskapsanvändning hos samerna berättar sjutton forskare i boken Samisk etnobiologi – människor, växter och djur i norr (Nya Doxa, 2000) (red. Ingvar Svanberg och Håkan Tunón).

Ekologisk kunskap förs vidare

I antologin Ecological Knowledge in the North – Studies in Ethnobiology (SSP, 2000) (red. Ingvar Svanberg och Håkan Tunón) visas hur ekologisk kunskap förmedlas och förvaltas i norra Skandinavien, framför allt hos samerna.