TEMA: POLITIKENTvå böcker anmäls i detta nummer av Biodiverse: den femte delen i serien om trädens biologiska mångfald, "Gran, grann, grandios och rik" (Bengt Ehnström och Martin Holmer), samt "Att inspirera och reflektera - om naturvägledning i teori och praktik", utgiven av Nordiska ministerrådet.

Bild på boken GranGran, grann, grandios och rik

Författare: Bengt Ehnström, Illustratör: Martin Holmer

Nu i december har boken Gran: grann, grandios och rik kommit från trycket. Med andra ord den perfekta julklappen! Det är den femte boken i entomologen Bengt Ehnströms och konstnären Martin Holmers serie om svenska träd och den biologiska mångfald som är kopplad till dem. Bengt skriver engagerat om alla möjliga slags organismer som lever på och av granen under hela dess liv (och död). Precis som föregångarna om sälg, asp, björk och tall, så beskriver denna bok den mångfald som är knuten till de olika livsstadierna: den unga plantan, unggran, gammal gran, nydöd gran och gammal död gran samt grankottens underbara värld. Att det är en viss övervikt vad gäller beskrivningar av vedätande skalbaggar kommer kanske inte som en överraskning. Naturligtvis finns det ändå representanter från andra organismgrupper, varav en del istället väljer att frossa på barren eller kottarna. Och Martins konstfulla illustrationer fångar insiktsfullt krypens karaktärer och samspel och kompletterar texten – precis som i de tidigare böckerna. Utan att avslöja för mycket så kan jag utlova intressant läsning också om ett av årets favoritämnen, granbarkborrar!

Illustration med barrträdlöpare, dess larv och gnag. Barrträdlöparen (Rhagium inquisitor) är en av de vanligaste arterna som lägger ägg i nyligen döda barrträd. Larverna gnager slingrande gångar under barken. Innan den ska förpuppa sig lägger den en krans av lösgnagda vedfibrer runt sig. Dessa larvbon kan man se under barken flera år efter att arten lämnat trädet. Ur  boken ”Gran. Grann, grandios och rik”

Foto: Illustration: Marin Holmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inspirera och reflektera – om naturvägledning i teori och praktik

Utgiven av Nordiska ministerrådet

Om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap, handlar den nya boken Naturvägledning i Norden. Det är en ny bok som lyfter naturvägledningens potential och inspirerar till mer och ännu bättre upplevelser i Nordens natur- och kulturlandskap. Boken har tagits fram av SLU Centrum för naturvägledning i samarbete med nordiska kollegor.

Naturvägledning i Norden vänder sig till alla som är intresserade av hur naturvägledningen kan bidra till en hållbar framtid och naturvård. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Aktiva naturvägledare, studenter vid högskolor och universitet, lärare, personal och offentlig natur- och kulturmiljöförvaltning och organisationer inom miljövård och friluftsliv, näringsutövare inom naturturism, personer inom skolor, folkhälsa, vård och omsorg – alla som törstar efter kunskap om förståelsen för relationen mellan människa, naturen och kulturlandskapen har något att hämta, ur denna i både ord och bild informativa och vackra bok.

Bokens fem kapitel handlar om naturvägledningens historia, sammanhang och metoder, naturvägledarskap, strategiskt arbete och naturvägledning som lärande för hållbar utveckling.

Bakom boken står Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skovskolen vid Köpenhamns universitet, Miljödirektoratet och världsarvet Røros i Norge samt utbildningsinstitutet SYKLI i Finland. Alla redaktionsmedlemmar är engagerade i utbildning och i naturvägledningens utveckling och potential.

Boken ges ut på svenska, engelska, danska, finska och norska och kan beställas, laddas ned som PDF eller läsas online hos Nordiska ministerrådet: www.norden.org