Du läser just nu Biodiverse Nr 1 2010
TEMA: SKYDDAD NATUR
TEMA: SKYDDAD NATUR
En väg genom skogen är en god bild av de hänsyn en skogsägare måste ta. Vägen på bilden fungerar som: transportled för virkesbilar, promenadstig för svampplockare och vandrare, tillflyktsort för skyddsvärda djur och växter, ridstig, tillfartsväg för sommarstugeägarna längst in på vägen och som transportväg för jägare och skogsbrukare.