TEMA: NATURVÅRDENS POLITIKEtt av naturvårdssveriges mest intressanta jobb har blivit tillsatt. Johan Bodegård började som chef för ArtDatabanken vid SLU den 10 september 2007.
biodiv_07_4_jb

Foto: Naturvårdsverket

En mycket entusiastisk Johan Bodegård kunde knappt vänta med att tillträda i sin nya roll. Som biolog är det  något av en dröm att få arbeta på ArtDatabanken.

– Jag har alltid känt mig privilegierad att få arbeta med naturvård, vilket varit en önskan ända sedan jag som liten grabb slukade alla naturprogram, särskilt de från Afrikas savanner (jag kunde fler afrikanska djurarter än svenska…).

Johan har en fil kand i biologi och geovetenskap från Stockholms universitet (biogeolinjen) 1985. Har arbetat på Miljödepartementet 1988–1998, de sista åren som chef för enheten för biologisk mångfald och naturvård. Därefter gick han över till Naturvårdsverket där han de senaste åren varit biträdande chef för Naturresursavdelningen.

– Jag vill bygga vidare på den framgångsrika verksamheten vid ArtDatabanken, berättar Johan Bodegård. Jag tror att biologi kommer att bli nästa stora tekniska och vetenskapliga utvecklingsområde och vi kommer att få se något av en rusning efter nya miljöanpassade energi- och industriprocesser som kommer att sätta ännu större tryck på ekosystemen. En hållbar utveckling kommer därför att kräva god och aktuell kunskap om arter och livsmiljöer. Svåra vägval måste säkert göras mellan de behov som 9–10 miljarder människor kommer att ha på mat, energi och transporter 2025 och hur arter och ekosystem ska kunna fortleva. Jag vill att ArtDatabanken med sina nationella databaser ska bli en förebild och en drivkraft för att kartlägga den biologiska mångfalden globalt. Hela mitt liv har jag alltid tyckt det är roligt att gå till jobbet. Som ny chef hoppas jag kunna få alla medarbetare på ArtDatabanken att känna detsamma!